Sriyog.Com

Photo Source : Pracas Infosys

 • @dinesh.upreti23874
 • 00
 • available
dinesh.upreti23874
Member since: Sun Apr 18 2021
Tue Mar 21 1995 dineshupreti395@gmail.com+9779861110684
 • gwarko, ललितपुर
 • टिभि फ़िटर
 • Gender:
  Male
 • Age:
  27 Years

About Dinesh Upreti

मेरो प्रोफाइलमा भिजिट गर्नुभयकोमा धन्यबाद .... म TV, projector , fridge,washing machine cooker hood, sound system , ac mounting and service गर्ने काम गर्छु मसग 4 बर्षको अनुभव छ कतारको LG कम्पनीमा काम गरि आयको हो ।

User Reviews

Not reviewed yet!